Make your own free website on Tripod.com

ADAB BERJANJI
  1. Jangan sesekali membuat janji sekiranya anda telah berniat untuk                                                                                  tidak menunaikan janji itu.
  2. Jangan berjanji untuk membuat sesuatu perkara yang haram ataupun                                                                    melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan.
  3. Jangan membuat janji sekiranya anda dalam keadaan yang tergesa-gesa.
  4. Sekiranya anda telah membuat janji maka tunaikanlah, jangan seekali