Make your own free website on Tripod.com
PROSES MERUJUK PELAJAR KE UBK.

1. Kenalpasti pelajar yang bermasalah atau atas
permintaan pelajar sendiri.

2. Buat temujanji 3 hari lebih awal.

3. Isi borang temujanji dan borang
kebenaran keluar kelas.

4. Sediakan rekod peribadi pelajar.

5. Hantar pelajar ke Bilik UBK tepat
pada masa yang ditetapkan.